Per Lundbeck

en svensk militär

Per Olof Gunnar Lundbeck, född 22 juli 1936 i Sofia församling i Stockholms stad,[1] är en svensk militär.

Per Lundbeck
Information
Född22 juli 1936 (84 år)
Sofia församling i Stockholms stad, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1961–1996
GradÖverste av första graden
BefälVaxholms kustartilleriregemente

BiografiRedigera

Lundbeck avlade studentexamen vid Försvarets läroverk 1959. Han avlade officersexamen 1961 och utnämndes samma år till fänrik vid Vaxholms kustartilleriregemente, där han befordrades till löjtnant 1963. Han blev kompanibefäl vid Kungliga Sjökrigsskolan 1966, befordrades till kapten 1969 och gick Stabskursen på Marinlinjen vid Militärhögskolan 1970–1972. År 1972 befordrades han till major och 1972–1974 var han biträdande sjöoperatör i Östra militärområdet. Han befordrades 1974 till överstelöjtnant och var 1974–1978 chef för Marindetaljen vid Operationsledningen i Försvarsstaben, bataljonschef vid Karlskrona Kustartilleriregemente tillika Fortchef på Kungsholmsfort varpå han 1978–1982 var stabschef vid Gotlands militärkommando. Efter att 1982–1983 varit bataljonschef i FN:s fredsbevarande styrkor i Cypern befordrades han 1983 till överste och var chef för Vaxholms kustartilleriregemente 1983–1987. Därefter var han chef Operationsledningen i Östra militärområdet 1987–1989, studerade vid Försvarshögskolan 1988 och 1992 samt var chef för Marinlinjen vid Militärhögskolan 1989–1990. År 1990 befordrades han till överste av första graden och var Inspektör för Kustartilleriet 1990–1996 med Kustartilleriets skjutskola som 1991 namnändrades till Kustartilleriets stridsskola och senare Kustartillericentrum.

Per Lundbeck invaldes 1980 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 241. ISBN 978-91-87184-83-3 .