Per Hansson

svensk präst och professor i pedagogik
Den här artikeln handlar om teologen. För överläkaren och lundaspexaren, se Per "YP" Hansson.

Per Henrik Hansson, född den 13 september 1944 i Göteborgs Gamlestads församling, är en svensk präst och professor i pedagogik.

Per Hansson.

Hansson är son till direktör Alvar Hansson och Dagmar Ågren. Han tog studentexamen vid Hvitfeldtska läroverket 1963, blev teologie kandidat i Lund 1967 och prästvigdes i Strängnäs 1967. Han innehade prästtjänst i Örebro och vid Strängnäs stift 1967–1989 och var kyrkoherde i Ytterselö pastorat (Stallarholmen) 1990–1991. Under sin verksamhet inom Strängnäs stift arbetade Hansson främst med utveckling av barn- och ungdomsarbete samt från 1982 med kompetensutveckling och personalfortbildning.

Han bedrev studier i pedagogik vid Högskolan i Örebro och blev 1990 filosofie doktor i pedagogik vid Uppsala universitet. Forskare vid Svenska kyrkans forskningsråd och Uppsala universitet 1991–1994. Under åren 1994–2011 var han direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan och blev docent i pedagogik 1997. Hansson var adjungerad professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet 2002–2011 och seniorprofessor vid Uppsala universitet 2011–2015, samt inspektor för Göteborgs nation 2004–2013.

Vid Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Uppsala universitet har Hansson främst arbetat med ledarskapsutbildningar. Så startades den så kallade "Kyrkledarhögskolan" vid Uppsala universitet 1995. Denna utbildning har därefter vidareutvecklats till ett master/magisterprogram i pedagogiskt ledarskap.

Som forskare har Hansson huvudsakligen studerat Svenska kyrkan ur olika aspekter: organisation, ledarskap, jämställdhet samt tillsyn över professionella. Inom forskningsprogrammet "Från statskyrka till fri folkkyrka" bidrog Hansson med organisationskulturella studier av Svenska kyrkan.

Hansson ingick 1982 i äktenskap med medicine doktor Ann-Sophie Hansson, född Vinberg. Per Hansson är bror till Klas Hansson, präst och före detta chef för Svenska kyrkan i utlandet.

Bibliografi (i urval)Redigera

  • 1990 – Styrning och kultur. En studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet (doktorsavhandling)
  • 1993 – Jämställdhet i Svenska kyrkan
  • 1996 – Kyrkoherdars arbetsvillkor
  • 2001 – Svenska kyrkans organisationskultur
  • 2008 – tillsammans med Jon Aarum Andersen: Vicars as Managers Revisited. A Comparative Study. Nordic Journal of Religion and Society, 21(1), 91–111.
  • 2010 – Clerical Misconduct in the Church of Sweden 2000–2004. Ecclesiastical Law Journal, Cambridge: Cambridge University Press. 12(1): 17–32
  • 2011 – tillsammans med Jon Aarum Andersen: At the end of the road? On differences between women and men in leadership behaviour. Leadership & Organization Development Journal, Emerald. 32(5): 428–441.
  • 2012 – The Clerical Ethos - The Church of Sweden Authorities and Clerical Ethical Standards. I Kati Niemelä (red.) Church Work and Management in Change, Tampere: Church Research Institute. 76–100.
  • 2013 – tillsammans med Warg, L. m fl: ”KYRKAN ÄR NOG EN LITE SPECIELL ARBETSPLATS” Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund: Slutrapport till AFA Försäkring.

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Sverker Lindblad
Inspektor för Göteborgs nation
2004–2013
Efterträdare:
Ingrid Helmius