Klas Göran Hansson, född den 13 september 1944 i Göteborgs Gamlestads församling i Göteborg, är en svensk präst och före detta chef för Svenska kyrkan i utlandet.[1]

Klas Hansson

Hansson avlade teologie kandidatexamen vid Lunds universitet 1967. Hansson avlade prästexamen och prästvigdes i Strängnäs 1967. År 2014 disputerade Hansson vid Uppsala universitet för teologie doktorsexamen på en avhandling om ärkebiskopsämbetet i Svenska kyrkan och blev docent i kyrkohistoria 2016.

Hansson verkade som kyrkoadjunkt och komminister i Kumla församling i Strängnäs stift 1968-1973, stiftsadjunkt och förste stiftsadjunkt i Strängnäs stift och föreståndare för Stiftsbyrån 1973–1984, samt informationschef och prodirektor vid Svenska kyrkans mission i Uppsala 1984–1994. Han var direktor vid ärkebiskopens kansli 1994–2000, direktor och VD för Svenska kyrkans utbildningscentrum, Sigtuna folkhögskola och Svenska kyrkan utbildning AB 2001–2004, samt avdelningschef i kyrkokansliet och chef för Svenska kyrkan i utlandet till 2009.

Hansson har varit deltagare i Svenska kyrkans delegationer vid Lutherska världsförbundets generalförsamlingar i Hongkong 1997, Winnipeg 2003 och Kyrkornas världsråds generalförsamling i Harare 1998.

Han var ledamot av en arbetsgrupp för överläggningar mellan Svenska kyrkans och Svenska Missionsförbundet 1997–2000 och Samarbetsrådet mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan 2001–2004 och avfattade rapporterna "På väg mot djupare enhet (Stockholm 2000)"[2] och "Förslag till Överenskommelse om kyrkogemenskap Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan (Uppsala 2004)"[3].

Hans forskning är inriktad mot Svenska kyrkans 1900-talshistoria.

Klas Hansson är bror till Per Hansson.

Bibliografi i urvalRedigera

 • Nathan Söderblom's Ecumenical Cope, A visualization of a theological and ecumenical concept, I Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 66 1, 2012.
 • Hansson, Klas (2014). Svenska kyrkans primas: ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990. Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia, 0562-2751 ; 47. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Libris 16385544. ISBN 9789155488970 
 • Kyrkan i fält. Fältpräster i det svenska försvaret, Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. II Ny följd 72, Skellefteå 2016. http://libris.kb.se/bib/19224764
 • Nathan Söderblom and his Successors. Swedish Archbishops' International Footprints, Kirchliche Zeitgeschichte 2015:2, 2016.
 • Robert Murray. Domprost i Strängnäs. En samtidsskildring. Red Ingun Montgomery & Klas Hansson, Skellefteå 2016.http://libris.kb.se/bib/19753828
 • En pastoral kyrkogärning, i Och hela folket sade Amen : Perspektiv på gudstjänst och kyrka. - 2017, red Tiit Pädam & Leif Nordenstorm. - [[Special:Bokkällor/9789175808420|ISBN 9789175808420]]
 • Democracy and the Church of Sweden. I Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 71 2, 2017. ISSN 0039-338X
 • Mottagning av ärkebiskop. Från tillträde i enkelhet till offentlig pompa. Uppsala Studies in Church History 2, 2017, ISBN 978-91-984129-1-8, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1143192
 • Kyrkomöte och partipolitik. Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018, Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen . II Ny följd 77, 2019 ISBN 978-91-7777-114-2
 • Bakom bilderna. Biskopsporträtt i Strängnäs (red). Artos 2019, http://libris.kb.se/bib/09lgcbmfx3g0tcph
 • Folklig protest och partipolitik. Kyrkornas Påskupprop 2005 för en humanare flyktingpolitik. Uppsala Studies in Church History 10 2019. ISBN 978-91-985944-0-9. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1379972
 • Political and Politicized?: Two Perspectives on the Church of Sweden in the Twenty-First Century, i Journal of Church and State December 9, 2020, https://doi.org/10.1093/jcs/csaa084

NoterRedigera

 1. ^ Ewa Röllgårdh (12 april 2005). ”Pressmeddelande: Klas Hansson ny chef för Svenska kyrkan i utlandet”. Svenska kyrkan. https://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kyrkan/pressreleases/klas-hansson-ny-chef-foer-svenska-kyrkan-i-utlandet-81586. Läst 10 februari 2010. 
 2. ^ På väg mot djupare enhet: samtalsrapport från överläggningar 1997-2000, Svenska missionsförbundet och Svenska kyrkan. Uppsala: Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan. 2000. Libris 7454795. ISBN 91-630-9625-0 
 3. ^ Förslag till överenskommelse om kyrkogemenskap Svenska kyrkan och Svenska missionskyrkan. Uppsala: Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan. 2004. Libris 9824906. ISBN 91-974442-1-9