Per Gustaf Lagerstråle, född 22 januari 1765, död 27 oktober 1840 i Karlskrona, var en svensk friherre och amiral.

Per Gustaf Lagerstråle
Information
Född22 januari, 1765
Död27 oktober, 1840
Karlskrona
I tjänst förSverige
FörsvarsgrenFlottan
Tjänstetid1778 - 1835
GradAmiral
BefälÖverkommendant i Karlskrona
Slag/krigGustav III:s ryska krig
UtmärkelserSvärdsorden
Upphöjd till friherre

BakgrundRedigera

Lagerstråle var son till vicepresident Klas Wirell, adlad Lagerstråle och hans hustru Hedvig Margareta Göransson. Redan 11 år gammal utnämndes han, efter genomgången kurs vid sjöartilleriet, till löjtnant vid örlogsflottan. Under slaget vid Hogland var han kommenderad på linjeskeppet Wasa som kommenderades av överstelöjtnant Baltzar Horn. Redan i början av slaget blev Horn och sekonden, flaggkapten Fust, dödligt sårade, varvid den förre skall ha sagt till löjtnant Lagerstråle: "Du skall svara mig inför Gud, om du stryker flagg". Lagerstråle fortsatte striden med den äran och utnämndes fyra dagar därefter till kapten. 1791 befordrades Lagerståle till major, och 1795 till överstelöjtnant och generaladjutant av flygeln. 1806 blev han ledamot i förvaltningen av sjöärendena och 1808 överste, varefter han 1809 utnämndes till konteramiral. 1815 förordnades Lagerstråle till varvsamiral i Karlskrona, och upphöjdes 1817 till friherrlig värdighet. Samma år blev han även viceamiral. 1818 förordnades han till chef för första volontärregementet samt befälhavande amiral och överkommendant i Karlskrona, vilka ämbeten han nedlade vid den nya regleringen av flottorna 1824.

FamiljRedigera

Lagerstråle gifte sig den 28 april 1794 på Älvgärde med Beata Catharina Lovisa, född Cederström, (1771-1862). Hon var dotter till översten och friherren Claes Cederström och Margareta Elisabet von Mevius. Paret fick 10 barn.

Utmärkelser[1]Redigera

BilderRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Adelsvapen.com, Tab 2