Pehr Cederschiöld

svensk jurist och ämbetsman

Pehr Staffan Robert Rudolf Cederschiöld, född den 24 juni 1883 i Stockholm, död där den 16 februari 1966, var en svensk jurist och ämbetsman. Han var son till Staffan Cederschiöld och svärfar till Claës C:son Breitholtz.

Cederschiöld avlade juris kandidatexamen vid Uppsala universitet 1905. Han var underlöjtnant i Svea artilleriregementes reserv 1905–1913. Cederschiöld blev hovrättsassessor 1915 (extra ordinarie 1913), fiskal 1918 (tillförordnad 1911), hovrättsråd 1918 och revisionssekreterare 1922 (tillförordnad 1915). Han var sekreterare i Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet 1910–1925, vid dess humanistiska fakultet 1922–1925 och vid de kungliga teatrarnas pensionsinrättning 1916–1927. Cederschiöld var häradshövding i Norra och Södra Vedbo domsaga 1927–1949. Han blev riddare av Nordstjärneorden 1923 och kommendör av andra klassen av samma orden 1934.

KällorRedigera