Paprikaextrakt är ett oljelösligt extrakt ur frukterna av Capsicum annuum linn eller Capsicum frutescens och används huvudsakligen som ett färg- och/eller aromämne i livsmedel. Den består av capsaicin som den viktigaste aromämnetsföreningen vilket ger en skarp smak i högre koncentrationer, samt capsantin och capsorubin som de viktigaste färgämnensföreningarna (bland övriga karotenoider).[1]

Extraktion utförs genom filtrering med olika lösningsmedel, främst hexan, som avlägsnas före användning.[2]

Användning

redigera

Livsmedel som färgats med paprikaextrakt innefattar ost, apelsinjuice, kryddblandningar, såser, godis och emulgerade processade köttprodukter. I foder för fjäderfä används det för att öka färgen på äggulor.

I USA anges paprikaextrakt som en färgtillsats som är befriad från certifiering och klassas i allmänhet som en naturlig färg. I Europa anges paprikaextrakt och föreningarna capsantin och capsorubin med E160c.

Referenser

redigera
  1. ^ Pérez-Gálvez A, Martin HD, Sies H, Stahl W (27 juni 2003). ”Incorporation of carotenoids from paprika oleoresin into human chylomicrons”. Br. J. Nutr. "89" (6): ss. 787–93. doi:10.1079/BJN2003842. PMID 12828795. 
  2. ^ Jarén-Galán M, Nienaber U, Schwartz SJ (27 juni 1999). ”Paprika (Capsicum annuum) Oleoresin Extraction with Supercritical Carbon Dioxide”. J. Agric. Food Chem "47" (9): ss. 3558–64. doi:10.1021/jf9900985. PMID 10552685.