Hexan är ett mättat, acykliskt kolväte med summaformeln C6H14, med 5 olika strukturisomerer. Dessa isomerer är alla vätskor vid rumstemperatur och har tämligen liknande fysikaliska egenskaper (smältpunkt, kokpunkt, specifikt värme och dylikt).

n-Hexan
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnHexan
Kemisk formelC6H14
Molmassa86,18 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer110-54-3
SMILESCCCCCC
Egenskaper
Densitet0,66 g/cm³
Löslighet (vatten)2 × 10-3 g/l
Smältpunkt-94,3 °C
Kokpunkt69 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
Hälsovådlig Hälsovådlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

3
1
0
LD5025000 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits


Hexan förekommer till viss del i bensin. Det finns också i små mängder i kålrabbi (0,04 ppm).[1]

IsomererRedigera

Totalt finns fem isomera former av hexan, inklusive det ogrenade kolvätet hexan.

HexanRedigera

Det ogrenade kolvätet, som med IUPAC-nomenklatur kallas hexan kallas även normalhexan eller n-hexan med äldre terminologi.

 

Används bland annat som lösningsmedel inom organisk kemi, eftersom det är mycket opolärt. Hexans kritiska temperatur är 234 °C.

2-metylpentanRedigera

 

3-metylpentanRedigera

 

2,2-dimetylbutanRedigera

 

2,3-dimetylbutanRedigera

 

Se ävenRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera