Uppslagsordet ”Strf” leder hit. För stridsfordon som samlingbegrepp, se Stridsfordon.

Pansarskyttefordon är pansrade stridsfordon på antingen hjul eller band med utrymme att lasta och transportera infanterisoldater, normalt minst en skyttegrupp om sex soldater. Sådana truppslag kallas historiskt pansarskytte, därav namnet pansarskyttefordon, men numera går de även under namnet mekaniserat infanteri.

Svenskt pansarskyttefordon pansarbandvagn 302 med uppsuttna pansarskyttesoldater.
Svenskt pansarskyttefordon pansarbandvagn 302 med avsuttna pansarskyttesoldater.

Det som skiljer pansarskyttefordon från liknande trupptransportfordon som splitterskyddade trupptransportfordon är att de ska transportera trupp i strid istället för till striden. Detta betyder att skyttegruppen ska ha möjlighet att strida inifrån fordonet, oftast genom skottgluggar i väggarna eller från luckor på taket, alternativt bådadera. Pansarskyttefordonens egna beväpning består normalt av en tung kulspruta eller lätt automatkanon och rökkastare, men beroende på typ av pansarskyttefordon kan beväpningen gå upp till grovkalibriga automatkanoner och även pansarvärnsrobotsystem.

Pansarskyttefordon är ofta enbart splitterskyddade och väger mellan 10 och 25 ton. De är inte ovanligt att de är amfibiska eller har kapacitet att simma med simutrustning.[1]

HistoriaRedigera

TaktikRedigera

En tidigt taktik för pansarskyttefordon under andra världskriget var att köra fordonen rakt in i fiendens ställningar för att sedan urlasta. Denna taktik anses numera dock vådlig beroende på ökad eldkraft och ökat understöd hos infanterisoldater. En modern taktik är att soldaterna urlastar på stormavstånd och får sedan understöd av sina egna fordon under anfallet, alternativt att de sitter kvar i stridsrummet och skjuter från luckor i taket, så kallad "uppsutten strid", eller från skottgluggar i vagnens sida.

BeväpningRedigera

Pansarskyttefordon har beväpnats med det mesta under historien. Några klassiska exempel är bland annat kulspruta, granatkastare, granatspruta, automatkanon, kanon och robot. Trupperna själva brukar vara försedda med pansarvärnsvapen som till exempel pansarskott och liknande specialvapen bortom deras standardvapen som automatkarbin.

StridsfordonRedigera

 
Stridsfordon 90C. Notera stridsluckorna bakom torn.

Stridsfordon, kort strf, är den svenska benämningen för grövre pansarskyttefordon. Detta avser att deras skyddsnivå är avsevärt bättre än ett generellt pansarskyttefordon och de kan ofta klara av eld från mellankalibriga (20–60 mm) automatkanoner i fronten. Det är heller inte ovanligt att de är försedda med reaktivt pansar. Som beväpning är de traditionellt försedda med ett kanontorn beväpnat med en mellankalibrig (20–60 mm) automatkanon.[2] De är heller inte ovanligt att tornet är försett med ett integrerat pansarvärnsrobotsystem.

Stridsfordon är den moderna uppföljaren till de äldre fordonsklasserna infanterikanonvagn och lätt stridsvagn. Stridsfordon ska, utöver transport och stöd av pansarskytte, även ge tungt understöd för både infanteri och andra fordon som stridsvagnar. På grund av deras kraftiga beväpning ska de vara kapabla att bekämpa helikoptrar och andra pansarfordon som huvudstridsvagnar. Även stridsfordon som saknar pansarvärnsrobotar kan ofta med drivspegelprojektiler bekämpa tungt skyddade mål som huvudstridsvagnar genom skott i sidan.[1]

SverigeRedigera

Sverige har haft pansarskyttefordon sedan början av 1930-talet då man införskaffade Pansarbil m/31, vilket var en bepansrad lastbil med en kulspruta på flaket och i kabinen. Detta konceptet kom senare att utvecklas till Terrängbil m/42 Karosseri Pansar vilket var ytterligare en lastbil, fast denna gång med en pansarkaross från början. Detta kom att följas upp av Pansarbandvagn 301 och Pansarbandvagn 302 vilka kom med tiden att helt ersättas med stridsfordon 90 som är i bruk än idag (2019).

Nämnas bör är att inget fordon i svensk tjänst har benämnts pansarskyttefordon utan det agerar enbart samlingsbegrepp. Pansarskyttefordon benämns vanligen pansarbandvagn eller pansarterrängbil beroende på ifall de är bandgående eller hjulgående, alternativt liknande som terrängbil karosseri pansar som exempel. Dessa namn används även för fordon inom kategorin splitterskyddat trupptransportfordon.[1]

Exempel på viktiga aktiva pansarskyttefordon och stridsfordon per nationRedigera

 
En amerikansk M2 Bradley. Notera dess skottgluggar på sidorna. Notera även dess TOW-robotar på sidan av tornet.
 
Rysk BMP-3
 
Tysk Schützenpanzer Puma 1
 
Kinesisk ZBD-04

(Vissa länkar går till engelska Wikipedia då de saknas på svenska Wikipedia.)

  USA
  Ryssland
  Tyskland
  Storbritannien
  Sverige
  Schweiz
  Österrike
  Spanien
  Japan
  Sydkorea
  Folkrepubliken Kina

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c] SoldF, Soldat i fält, 2001. 
  2. ^ ”Exempel på 20 mm till 60 mm.”. http://www.quarryhs.co.uk/WLIP.htm. Läst 18 oktober 2019.