Pampas trafikplats

Pampas trafikplats (även kallad Tomteboda trafikplats) med Pampaslänken och Karlbergsrampen är en större trafikplats i Pampas i Solna kommun på gränsen till Stockholms innerstad. Här sammanförs Essingeledens trafik med Norra länkens och trafiken mot Klarastrandsleden samt till och från Solna. Tidigare fanns även förbindelse till Norra Stationsgatan via den forna Pampaslänken. Den ursprungligen planerade trafikplatsen har inte fullbordats och vissa färdigbyggda delar är idag en ruinmotorväg. Pampas trafikplats utgör även Essingeledens norra ände.

Namnet "Pampas trafikplats" respektive "Pampaslänken" härrör från den närbelägna exercisplatsen vid Karlbergs slott som fortfarande kallas Pampas av Militärhögskolan[1].

HistorikRedigera

 
Trafikplatsens avfartsramp (höger) mot Solna slutar idag i ett buskage, till vänster rullar trafiken mot Essingeleden, februari 2009

Under 1950-talet blev det aktuellt med en kompletterande trafikled mellan Stockholms innerstad och områden i väst och nordväst. Enligt "1960 års trafikledsplan för Stockholm" och "Generalplan för Solna 1958" förutsattes en sådan komplettering genom Huvudstaleden med sträckning: Brommaplan - Ulvsundavägen - Bällstaviken - Huvudsta - Västra skogen - Karlbergs slott - Essingeleden - Klarastrandsleden.

Arbetet med den första delsträckan av Huvudstaleden mellan Ulvsundavägen och Frösundaleden påbörjades 1964, samtidigt byggdes Huvudstabron över Bällstaviken. Både bron och ledens första deletapp invigdes 1967. Vägavsnittet och bron fick motorvägsstandard. För den fortsatta sträckningen genom Solna reserverades plats och för korsande gator byggdes viadukter.

Pampas-korsningenRedigera

Huvudstaledens anslutningsramper till Essingeleden vid nuvarande "Pampas trafikplats" färdigställdes i slutet av 1960-talet. Dessa syns fortfarande idag, en av dem heter numera "Pampaslänken". Ekelundsbron breddades 1969 till 24 meter för att kunna klara den ökande trafiken som man förväntade sig, eftersom en av den planerade Huvudstaledens påfarter skulle gå här.[2]

Enligt äldre kartor planerades en omfattande trafikplats med en motorvägsfyrklöver.[3] Vissa mindre arbeten utfördes inom Pampas trafikplats åren 1982-84, där en lång avfartsramp (på bro) byggdes längs Tomteboda postterminal, sedan avstannade arbetena. Rampen slutar idag (2009) i ett buskage. Varken Huvudstaleden i sin helhet eller Pampaslänkens trafikkors fullbordades.

Pågående planerRedigera

Huvudstaleden utgör fortfarande en del av den kommunala och regionala planeringen. 2014 gav regeringen trafikverket i uppdrag att utreda en tunnelförläggning.[4]

För motorvägen norrut genomförde Vägverket, Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms läns landsting samt kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg hösten 2009 en gemensam strukturutredning, som förordar att en tunnelförbindelse mellan Frösunda trafikplats och Pampas trafikplats byggs. De skulle innebära att trafiken på Uppsalavägen och på Norra länken förbi Hagastaden får en mycket kraftig trafikavlastning med uppskattningsvis ca 60 000 fordon/dygn.[5] Skillnaden mot den ursprungliga planeringen vore att trafiken till E18 går via E4 från Frösunda till Kista istället för via en separat nybyggd motorväg, vilket inte längre är aktuellt.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Pampas Night 2009
  2. ^ Taxikarta Stockholm, 1981, sida 104
  3. ^ Taxikarta Stockholm, 1981, sida 95
  4. ^ Huvudstaleden i tunnel Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ E4-länken Arkiverad 2 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.