Hagastaden

stadsbyggnadsprojekt innefattande delar av Stockholms kommun och Solna kommun

Hagastaden är ett kommungränsöverskridande stadsbyggnadsprojekt i Stockholm, innefattande delar av Stockholms kommun och Solna kommun.[1] Hagastaden har en yta av 96 hektar och omfattar områdena för Karolinska sjukhuset och den tidigare bangården för Stockholms norra station. Området tillhör dels stadsdelen Vasastaden i Stockholm, dels stadsdelen Haga i Solna. Hagastaden kan på grund av sitt läge vid gränsen av Stockholms innerstad idag anses ingå i det så kallade Halvcentrala bandet. Området blir en ny stadsdel i Stockholms innerstad.[2]

Modell för Hagastaden, vy mot syd med Wenner-Gren Center och Brunnsviken till vänster samt (gamla) Karolinska sjukhuset i förgrunden. Området med röda byggnader till höger i förgrunden är Karolinska institutet.

BebyggelseRedigera

 
Fastigheten Oxford 1 och Coimbra 1, fastigheten Bologna 1 och Humboldt 1 är fortfarande obebyggd (augusti 2020). Arkitekt Wingårdhs Arkitektkontor.

Stockholms stad har hittills markanvisat tio kvarter för byggstart mellan 2015 och 2019 i Norra stationsområdet i Hagastaden. De första lägenheterna var klara för inflyttning hösten 2017.[3][4] Inledningsvis beräknades området att vara klart till 2025, men detta har förskjutits till 2030.[5][6] När Hagastaden är färdigställt beräknas totalt 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser finnas i området.[7]

Ansvarig arkitekt för den övergripande detaljplanen är Aleksander Wolodarski. Projektet väntas kosta över 50 miljarder kronor 2011 och har kallats av dåvarande finansborgarrådet i Stockholms kommun Sten Nordin för "[...]den största investeringen i Sverige någonsin[...]"[8]

Ett landmärke i form av två höga byggnader – Norra tornen – uppförs vid Torsplan på Stockholmssidan. Byggnaderna kommer att innehålla bostäder med publika ytor i bottenvåningarna. Byggnaderna uppförs av Oscar Properties.[9]

I kvarter 2 bygger Einar Mattsson Haga Nova med 276 lägenheter.[10] Veidekke Bostad bygger Hagaterrassen med 204 lägenheter i kvarter 3.[6] Ikano Bostad bygger 200 bostadsrätter i kvarter 4.[11] Einar Mattsson bygger även kvarter 5 som består av ett hus med 125 hyresrätter samt Nova Park som innehåller 127 bostadsrätter.[12][13] De nya bostadskvarteren kommer ligga precis invid den nya Norra stationsparken, i sluttningen ner mot Norra stationsgatan.

I juli 2014 presenterades ett förslag om att omvandla Solnavägen från trafikled till en mer promenadvänlig stadsgata. Förslaget innebär att cirka 2 000 nya bostäder byggs i sex till åtta våningar. Det blir lokaler för handel i bottenvåningarna på båda sidor av Solnavägen, från Frösundaleden till Hagalunds industriområde. Solnavägen smalnas av och får två körfält i vardera riktning, kantstensparkering, separata gång- och cykelbanor samt trädplanteringar som ramar in gaturummet på båda sidorna.[14]

NamnetRedigera

Större delen av området upptogs tidigare av godsbangården Stockholms norra station. Därför betecknades projektet länge som Norra stationsområdet (i analogi med Södra stationsområdetSödermalm). Den 22 december 2010 presenterades det nya namnet "Hagastaden" som hade föreslagits i en allmän tävling. Namnet "invigdes" formellt den 21 juni 2011 av Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin (M), tillsammans med Solna stads 1:e vice kommunstyrelseordförande Anders Ekegren (FP). För att symbolisera sammanföringen av två städer knöt de ihop ett blågult band på platsen.[15] Alla nya gator i Hagastaden med undantag av Hagaesplanaden är namngivna efter kvinnliga forskare, exempelvis Lise Meitner.[16]

Panorama mot östRedigera

Området för blivande Hagastaden i oktober 2012 sett från Solnabron med vy mot öst.
Området för blivande Hagastaden i juli 2011 sett från Solnabron med vy mot öst.


ProjektetRedigera

Projektet syftar bland annat till:

 • Att förtäta området kring den tidigare järnvägsstationen Stockholms norra i stadsdelen Vasastan i Stockholms kommun.
 • Att förtäta området kring Karolinska institutets och Karolinska sjukhusets områden inom Solna kommun.
 • Sjukhuset Nya Karolinska Solna kommer att integreras i Hagastaden.
 • Att lägga motorvägen E4/E20 (Norra länken) samt järnvägen Värtabanan i tunnel under området.
 • Solnavägen skall bli mer lik en stadsgata och Hälsingegatan och Dalagatan förlängas in på Karolinska sjukhusets område.
 • Skapa en grogrund för befintliga företag att växa och för nya företag att starta inom livsvetenskap (life sciences).
 • Att skapa en levande stadsmiljö och ett samhälle med en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, bostäder, kultur, service och rekreation.
 • Att skapa goda kommunikationslägen med närheten till centrala Stockholm, utbyggnad av Norra länken, Citybanan med station Odenplan och tunnelbaneförlängningen från Odenplan till Hagastaden och i förlängningen Arenastaden i Solna.

Bilder från byggetRedigera

LivsvetenskapRedigera

I Hagastaden erbjuds flera möjligheter till studier och forskning inom livsvetenskap som omfattar flera vetenskapsgrenar, till exempel biologi, matematik, kemi, teknik och medicin. Denna tvärvetenskapliga verksamhet ska leda till kunskap som ger förutsättningar att förbättra liv och hälsa för människa, djur och natur.

Nya Karolinska Solna bidrar till utveckla Stockholmsregionen till ett centrum inom livsvetenskaper. Det nya sjukhuset tog emot de första patienterna i de nya byggnaderna år 2016 och öppnade fullt ut 2018.

Gula linjenRedigera

Nya Gula Linjen mellan Odenplan och Arenastaden kommer att ha en station vid Hagastaden.[17] Omkring år 2028 ska trafiken starta på sträckan till och från Arenastaden.[18] Region Stockholm ansvarar arbetet med planering och utbyggnad.[19]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Ny stadsdel vid Karolinska ger 3000 bostäder”. http://www.dn.se/sthlm/ny-stadsdel-vid-karolinska-ska-rymma-3000-bostader/. Läst 4 september 2014. 
 2. ^ ”Hagastaden - Stockholm växer”. Arkiverad från originalet den 13 december 2018. https://web.archive.org/web/20181213170629/http://xn--vxer-loa.stockholm/omraden/norrmalm-hagastaden/. Läst 28 oktober 2018. 
 3. ^ Bernövall, Johann (13 november 2017). ”Här flyttar de första in i nya Hagastaden”. Direktpress. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-flyttar-de-forsta-in-i-nya-hagastaden/repqkj!o848lmHEvT2aMvVbvS72rw/. Läst 1 januari 2020. 
 4. ^ Anrell, Olle; Sylven-Möller, Jonas (28 december 2019). ”Häng med till Hagastaden – Norrmalms yngsta stadsdel växer”. Mitt i. Arkiverad från originalet den 1 januari 2020. https://web.archive.org/web/20200101144621/https://mitti.se/nyheter/hagastaden-norrmalms-stadsdel/. Läst 1 januari 2020. 
 5. ^ Wesström, Gunilla (2017). ”LÄGESRAPPORT – Hagastaden”. Stockholms stad. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1888661. Läst 1 januari 2020. 
 6. ^ [a b] Eklind Forslin, Eleonor (2019). ”LÄGESRAPPORT – Hagastaden”. Stockholms stad. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1966453. Läst 1 januari 2020. 
 7. ^ ”Vision 2025”. Stockholms stad. 12 januari 2017. https://vaxer.stockholm/omraden/norrmalm-hagastaden/vision-2025/. Läst 1 januari 2020. 
 8. ^ ”Sten Nordin (M) och Anders Ekegren (FP): Nu bygger vi Hagastaden och knyter samman regionen”. Moderaterna i Stockholms stad. 21 juni 2011. http://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad/pressreleases/sten-nordin-m-och-anders-ekegren-fp-nu-bygger-vi-hagastaden-och-knyter-samman-regionen-653502. Läst 1 januari 2020. 
 9. ^ ”Norra Tornen blir ännu högre”. hagastaden.se. Arkiverad från originalet den 14 december 2014. https://web.archive.org/web/20141214105258/http://hagastaden.se/artiklar/boende/norra-tornen-blir-annu-hogre. Läst 14 december 2014. 
 10. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 september 2014. https://web.archive.org/web/20140904191453/http://www.einarmattsson.se/Vara-Fastigheter--Projekt/?area=Hagastaden. Läst 4 september 2014. 
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 september 2014. https://web.archive.org/web/20140904192733/http://www.ikanobostad.se/Bostadsrattsprojekt/Hagastaden-Stockholm/3EK3MGNL3U3K7RH1/2#. Läst 4 september 2014. 
 12. ^ ”Analysen”. Einar Mattsson Byggnads AB. https://www.einarmattsson.se/vara-fastigheter-och-projekt/analysen-hyresratter-hagastaden/. Läst 1 januari 2020. 
 13. ^ ”Säljstart i Nova Parks andra torn 28 april”. Einar Mattsson Byggnads AB. 16 april 2019. https://www.einarmattsson.se/nyheter/2019/saljstart-nova-park/. Läst 1 januari 2020. 
 14. ^ Lind, Love (28 juli 2014). ”Solnavägen ska bli en esplanad”. Mitt i. Arkiverad från originalet den 1 januari 2020. https://web.archive.org/web/20200101144622/https://mitti.se/nyheter/solnavagen-ska-bli-en-esplanad/. Läst 1 januari 2020. 
 15. ^ Tidningen Metro av den 2011-06-22, sida 04
 16. ^ ”Namn på gator, kvarter, parker och torg inom den nya stadsdelen Hagastaden”. Stockholms kommun. 2011. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=37822. Läst 18 april 2021. 
 17. ^ Majlard, Jan (6 mars 2017). ”Ny t-banestation byggs för miljardbelopp”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/ny-t-banestation-for-miljardbelopp/om/kollektivtrafiken-i-stockholm. Läst 6 mars 2017. 
 18. ^ ”Tidplan för Gul linje till Arenastaden”. Region Stockholm. https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/arenastaden-tidplan. Läst 7 september 2021. 
 19. ^ ”Gul linje till Arenastaden”. Region Stockholm. https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/arenastaden. Läst 1 januari 2020. 

Externa länkarRedigera