Norra Stationsgatan

en gata i Stockholm

Norra Stationsgatan är en gata i Vasastaden, Stockholm. Gatan hette fram till 1940 Solnavägen. Gatan sträcker sig mellan Norrtull i nordost och Tomtebodavägen i sydväst, cirka 1,3 kilometer.

Norra Stationsgatan västerut i april 2019.

HistoriaRedigera

Första gången gatan omnämns är 1884 och då som norra gränsvägen, men redan året därpå, 1885, fick gatan sitt nya namn Solnavägen, troligen då den då gränsade till Solna landskommun. Solna landskommun, som 1943 blev Solna stad, gjorde 1940 en framställning om att namnet kanske kunde ändras då man avsåg anlägga en egen väg med samma namn inom kommunen, Solnavägen, och att de två namnen kunde skapa förvirring.

Stockholms stad valde då att byta namn till Norra Stationsgatan, vilken är uppkallad efter Stockholms norra station som sedan 1924 låg utefter gatan.[1] Det tegelröda stationshuset med sitt torn revs 2014. (Byggnaden syns i bildserien nedan över den senaste omvandlingen, nära bildernas mitt.)

Gatans lägeRedigera

Norra stationsgatan utgör delvis nordlig gräns för Stockholms innerstad. På sydöstra sidan ligger Vasastadens stenhus och gator, på andra sidan ligger det gamla Norra stationsområdet, ett stort spårområde som för närvarande bebyggs med bostäder och arbetsplatser i den nya kommungränsöverskridande stadsdelen Hagastaden.

Mellan 1970 (3 november) och 1991 gick E3/E4 på denna gata som var då en ökänd trafikpropp i innerstaden. Den försvann när första delen av Norra länken invigdes 1991. När Essingeleden förlängdes och anslöts till Norra stationsgatan hösten 1970 var tanken att denna lösning bara skulle fungera som ett "provisorium" men det kom alltså att bestå i cirka 20 år.

Byggnader längs gatan (urval)Redigera

Från nordost till sydväst:

ReferenserRedigera

  1. ^ Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders (1986). Stockholms gatunamn: innerstaden. Monografier utgivna av Stockholms stad (återtryck av del av 1:a upplagan). Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. sid. 253. Libris 7269073. ISBN 91-38-90777-1 

Externa länkarRedigera