Symbol för avfartsnummer.

Avfartsnummer, ibland även kallat trafikplatsnummer, finns på främst motorvägar men i vissa fall också på motortrafikleder. Systemet går ut på att varje avfart på motorvägen är försedd med ett speciellt nummer och numren är sedan uppradade i nummerföljd på motorvägen. Avfartsnummer ska bland annat underlätta då man ska ge vägbeskrivningar. De finns i bland annat Tyskland, Danmark, Frankrike och Sverige.

SverigeRedigera

 
Skylt visar förberedande information om en avfart och är även försedd med ett avfartnummer. Detta är avfart nummer 25 på E22
 
Avfartnummer 30 vid Trafikplats Kropp.

Symbolen för avfartsnummer i Sverige är densamma som den som används i bland annat Tyskland och Frankrike. Det som skiljer sig är främst färgerna, i vissa fall kan också utformningen av ramverk och placering av siffror skilja sig något. Mest liknar den svenska symbolen den som används i Frankrike. Det enda som skiljer den svenska från den franska är att det som är gult på den svenska är vitt på den franska.

Avfartsnummer har funnits i flera år i till exempel Tyskland men i Sverige har det börjat numreras i större omfattning först de allra senaste åren. I Sverige började man istället för nummersystem förse avfarterna med namn och dessa namn sattes upp på separata skyltar i närheten av avfartsskyltarna på motorvägarna. Detta började ske i början av 1990-talet. Även motortrafiklederna och vissa andra större vägar försågs också med dessa skyltar med namn på avfarterna eller trafikplatserna som Vägverket benämnde dessa. Detta system blev aldrig använt av trafikanterna i någon större uträckning. Det var mycket ovanligt att trafikanter använde dessa namn på trafikplatser som kännetecken för vilken avfart de skulle använda. 1994 blev motorvägen på E6/E20 färdig förbi Halmstad. På lokalt initiativ bestämde sig Vägverket i Halland att testa med skyltar av samma modell som används i Danmark. I Danmark hade man just börjat med avfartsnummer på sina motorvägar och när de i Halland köpte in skyltar av dansk modell så ingick även avfartsnummer enligt samma system som används i Danmark.

Detta system gjorde genast succé och ansågs av nästan samtliga trafikanter som överlägset den namngivning som annars gällde i Sverige. Vägverket började därför överväga att övergå till detta system även på fler ställen. Hösten 2003 fattades slutligen ett beslut hos Vägverket att även fler motorvägar skulle förses med detta nummersystem som hade påbörjats i Halland. Man valde att komplettera de normala avfartsskyltarna med en ny symbol för avfartsnummer. Den nya symbol som valdes är utvecklad efter rekommendationer av EU och härstammar från en symbol som sedan tidigare fanns i Tyskland. Den svenska skylt som valdes för detta liknar allra mest den som numera även finns i Frankrike med den skillnad att det som är gult i Sverige är vitt i Frankrike. Även i Tjeckien har de bytt ut sina äldre skyltar för avfartsnummer mot en som är mycket snarlik den som idag finns i Sverige. Våren 2004 godkände även regeringen detta beslut och numreringen kunde därför påbörjas i mitten av 2004. Det beslutades att börja med E4 och E6 för att sedan fortsätta med fler motorvägar som ansluter med dessa. Avfarterna i Halland fick behålla sina nummer och blev utgångspunkt för utbyggnad. Man fortsatte nummerserierna uppåt mot Göteborg och Uddevalla. Söderut gick man neråt på samma nummerserie. I Helsingborg där E4 börjar satte man sedan ihop nummersystemet med E6 och på detta sätt hade man byggt ut ett system upp till Uppsala. Under hösten 2004 beslutades att numrering skulle fortsätta på fler vägar.

För närvarande är följande vägar försedda med avfartsnummer:

På de platser där flera europavägar går gemensamt är även numreringen gemensam. Detta medför att till exempel E4:ans numrering inte börjar med nummer 1.

NummersystemRedigera

Vilka avfarter som ska numreras och vilka som eventuellt ska fortsätta vara onumrerade är inte alls självklart. Ibland varierar detta tänkande mellan olika europeiska länder. I samtliga fall som systemet används så numreras normala avfarter som leder ut från motorvägarna och går till andra vägar. I vissa länder som till exempel Sverige och Tyskland numreras även de trafikplatser där två motorvägar möter varandra. En del andra länder som till exempel i Danmark numreras enbart de normala avfarterna men däremot numreras inte de trafikplatser där två motorvägar möter varandra. I de flesta länder finns det ett system som är enhetligt på nationell nivå även om vissa saker kan skilja sig mot grannlandet. I Sverige är det dock inte riktigt på det viset. Skåne, Halland och Bohuslän tar oftast intrycken från Danmark, Tyskland eller Polen när det gäller motorvägar. I Stockholmsregionen ser det något annorlunda ut. Ett exempel på detta märks genom att speciella avfarter som enbart leder till rastplatser, bensinstationer och matställen men som däremot inte riktigt leder ut från motorvägen är numrerade i vissa delar i Sverige och andra inte. I Skåne, Halland och Bohuslän är dessa onumrerade i likhet med motsvarigheterna i Danmark och Tyskland. I Stockholmsregionen numreras däremot dessa. Ett exempel är avfart nummer 177 på E4 som enbart är rastplatsen Stora Wäsby. Denna leder ingenstans och de som åkt av på rastplatsen tvingas återvända till motorvägen igen. I andra europeiska länder liksom i Skåne, Halland och Bohuslän skulle denna aldrig ha ett nummer. Detta är unikt för Stockholmsregionen och Mellansverige. När en motorväg går över en gräns till ett annat land brukar nummersystemet alltid skifta till ett annat för nästa land. I vissa fall är det avfartsnummer i det ena landet men inte i det andra.

På en del håll finns avvikande system som utgår ifrån avstånd istället för att de som i Sverige eller Tyskland bara går i nummerordning. I bland annat Tjeckien, Österrike och Ungern används ett system som bygger på antalet kilometer från vägens början eller någon speciell punkt på vägen, systemet med avstånd har sitt ursprung från USA förutom måttenheten. Systemet kan ha fördelen att det blir enkelt att bygga nya avfarter på befintliga motorvägar och den nya avfarten får då bara ett nummer som är anpassat efter det avstånd denna befinner sig på från utgångspunkten. Nackdelen är att siffrorna kan förvirra trafikanterna och blir svåra att komma ihåg. Det kan också bli rörigt för trafikanterna att utgå från detta system. Systemet var en gång i tiden också på väg att införas i Sverige men detta ansågs vara för komplicerat och därför avstod man från detta. I Storbritannien har man ett system liknande det svenska. "Junction 11 of the M40" är motorvägen M40:s avfart till Banbury. I Spanien används nummerordning för numrering på så kallade autopistas, medan kilometeravfartsnumrering används på andraklassmotorvägarna kallade autovia.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera