PPM eller ppm kan stå för

  • Parts per million (ppm), en dimensionslös kvot som fritt översatt till svenska blir "andelar per miljon", vilket brukar användas för att beskriva halter, som till exempel föroreningar i luft eller vatten.
  • Prediction by partial matching, prediktion, en algoritm för datakompression
  • även en förkortning av Premiepensionsmyndigheten.
    • används även i dagligt tal som en förkortning för Premiepension
  • Portable People Meter, metod för att mäta antal tittare respektive lyssnare för TV och radio