Otto von Fieandt

finsk militär

Otto Henrik von Fieandt, född 1762 i Kristina socken, död 1823 på Kananoja gård i Viborgs socken, var en finsk militär. Han var sonson till Johan Henrik Fieandt dubbelkusin till Otto Carl von Fieandt och är känd såsom en av hjältarna från Johan Ludvig Runebergs epos Fänrik Ståls sägner.

Fieandt inskrevs redan som barn 1769 in i arméns rullor vid Savolaks regemente där fadern var Magnus Henrik von Fieandt och erhöll 1778 fänriksfullmakt. Han utbildades vid Brahelinna militärskola och tjänstgjorde vid Savolaksbrigaden med regognoceringsarbeten i östra Finland.[1] Han var vid början av kriget 1788–90 stabsadjutant hos generallöjtnant Philip von Platen och löjtnant vid Tavastehus regemente. Han invecklades i Anjalaförbundets planer och var en av de mest komprometterade bland arméns yngre officerare samt dömdes till döden, men benådades.

Fieandt blev 1796 major vid Rautalampi bataljon samt 1808 överstelöjtnant i armén. Under sistnämnda års krig förde han vanligen egen trupp. Han utmärkte sig vid flera tillfällen, särskilt i Perho den 8 juni 1808, där han berövade ryske generalen Nikolaj Rajevskij en betydande provianttransport. Den 21 augusti samma år blev Fieandt vid Karstula angripen av en överlägsen rysk styrka under Jegor Vlastov. Efter sexton timmars blodig strid drog sig Fieandt tillbaka och följde därefter den finländska armén under dess återtåg norrut. År 1810 erhöll han avsked med överstes rang ur svensk krigstjänst och var sedermera bosatt i Finland.

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Otto H Fieandt, von”. riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14114. Läst 15 juli 2016.