Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd

Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd, OÖKER, är ett samverkansorgan för ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige. OÖKER förmedlar statsbidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund till samfunden. OÖKER:s styrelse sammanträder vanligen två gånger om året och dess ordförande är för närvarande[när?] den grekisk-ortodoxa metropoliten Pavlos Menevisoglou.

Dessa 18 samfund var anslutna till OÖKER 2018:

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

SST - Nämnden för statligt stöd till trossamfund