Den här artikeln handlar om tillståndet. För rockgruppen, se Status Quo (musikgrupp).

Status quo (latin, -kvoː el. -kvuː), ursprungligen en kortform av status quo ante bellum, i dag med innebörden "oförändrat tillstånd". Brukar användas nedsättande för att "inget händer" eller "ingen utveckling sker". Uttrycket är även vanligt förekommande i engelskan, där det oftast relaterar till det sociala eller politiska, där det relaterar till att vidmakthålla nuvarande strukturer och värderingar.

Inom vetenskap används uttrycket för att notera att inget ändrats sedan föregående mätning eller kontroll. Ingen värdering läggs in i konstaterandet.

Inom fiktion förekommer ofta status quo, till exempel att rollfigurerna aldrig åldras eller på annat sätt utvecklas i en TV-serie eller bokserie.

Se ävenRedigera