Ombudsman

person eller myndighet med uppdrag att tillvarata andras rättigheter

En ombudsman är ett ombud med uppdrag att representera en annan person, ett företag och så vidare, exempelvis i rättsliga sammanhang eller vid förhandlingar. Ordet används bland annat om funktionärer i politiska och fackliga organisationer, men även om företagsjurister.

Skylt vid Georgetown Universitet Washington D.C.

I politiken betecknar ombudsman allmänt en statlig tjänsteman med uppdrag att skydda medborgarna mot olagliga åtgärder, främst myndighetsmissbruk.

Internationellt inkluderas begreppet ombudsman ofta i rättighetsbegreppen, såsom mänskliga rättigheter och liknande med myndighetsstatus som exempelvis i Australiens stater[1].

Ursprung och etymologi redigera

Ordets ursprung finns i fornsvenskans umbuðsmann och i ordet umbuds man, som betyder representant. Det första dokumenterade bruket av ordet är på svenska[källa behövs]. I den danska Jyskelagen från 1241 är termen umbozman och står för en kunglig myndighetsperson i ett härad. Från 1552 används ordet även i andra nordiska språk såsom det isländska "umboðsmaður", det norska "ombudsmann" och det danska "ombudsmand".

Den moderna användningen av termen började i Sverige, med Justitieombudsmannen som instiftades genom 1809 års regeringsform. Införandet skulle säkerställa medborgarnas rättigheter genom att skapa en myndighet som var oberoende av den verkställande makten. Föregångsämbetet var ämbetet Justitiekanslern som var – och är – regeringens ombudsman, medan Justitieombudsmannen sorterar under riksdagen.

Det svenska ordet ombudsman har under 1900-talet lånats till en rad språk, bland annat engelskan, nederländskan, tyskan och ryskan.

Statligt reglerade ombudsmän i Sverige redigera

Sverige har eller har haft ett antal officiella ombudsmän,

DO inledde sin verksamhet den 1 januari 2009. Myndigheterna Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) avvecklades i samband med inrättandet av DO.

Justitieombudsmännen vid Riksdagens ombudsmän är fyra till antalet och tillsätts av riksdagen. DO med flera ombudsmän däremot, tillsätts av regeringen. Även justitiekanslern betecknas som ombudsman – denne är nämligen regeringens egen ombudsman.

Andra självreglerande ombudsmän i Sverige redigera

Bland ombudsmän som inte är statliga myndigheter (eller del av sådana) kan nämnas

Referenser redigera

  1. ^ The ombudsman in the Northern Territory. What Can He Do For You?. Darwin, NT: Goverment of the Nothern Territory (informationsfolder) 

Se även redigera

Vidare läsning redigera

Externa länkar redigera