Barnombudsmannen (Sverige)

svensk myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter
För andra betydelser, se Bo.

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet och arbetar för barns rättigheter. Myndighetens uppdrag är att driva på och bevaka efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen företräder barns och ungas intressen och uppmärksammar brister i tillämpningen av barnkonventionen samt föreslår förändringar i lagar och förordningar för att Sverige bättre ska tillgodose barns rättigheter. Barnombudsman Elisabeth Dahlin leder myndigheten och har i sitt ledningsstöd cheferna för avdelningarna Juridik och utredning, Kommunikation och Förvaltning och verksamhetsstöd. Myndigheten inrättades 1993.

Barnombudsmannen
DepartementSocialdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-3690
MyndighetschefElisabeth Dahlin, barnombudsman
Webbplatsbarnombudsmannen.se

Barnombudsmannen:

  • bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället.
  • driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, regioner och statliga myndigheter.
  • bildar opinion och företräder barns och ungas intressen i den allmänna debatten.
  • samlar kunskap och statistik om barns levnadsförhållanden.

Detta ingår inte i Barnombudsmannens uppdrag:

  • arbetar inte med ärenden som rör enskilda barn, eller grupper av barn.
  • utövar inte tillsyn.
  • får inte ingripa i enskilda ärenden men har anmälningsskyldighet om medarbetare får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • överprövar inte andra myndigheters beslut.

Lista över barnombudsmänRedigera

Externa länkarRedigera