För mätinstrumentet oktant, se Kvadrant (mätinstrument).

Inom matematiken är en oktant en av åtta indelningar av ett vanligtvis tredimensionellt rum.

Oktanter i rummetRedigera

 
Ett tredimensionellt euklidiskt rum där xy-, xz- och yz-planen delar in rummet i oktanter

I ett tredimensionellt euklidiskt rum är en oktant en del av rummet som avgränsas av koordinatplanen, analogt med hur en kvadrant i det tvådimensionella planet avgränsas av koordinataxlarna.

Oktanten där alla koordinater är positiva brukar kallas för första oktanten.

Oktanter i planetRedigera

Planet kan delas in i åtta oktanter på samma sätt som en karta delas in i nord, nordväst, väst, sydväst, syd, sydost, öst, nordost.

 
Klassisk kompassros

Se ävenRedigera