Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud? är ett klassiskt filosofiskt tankeexperiment för att ställa frågor om verklighet och objektivitet.

Ett fallet träd.

Liknande frågor har ställts redan i antik filosofi, men frågan fick sin nuvarande formulering av George Berkeley i skriften A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge från 1710.

Se ävenRedigera