Öppna huvudmenyn

Nya Karolinska Solna

sjukhusområde i Solna, Sverige
Nya Karolinska Solna och Elite Hotel Carolina Tower, december 2016.

Nya Karolinska Solna (NKS) är ett sjukhusområde i Solna där de första patienterna togs emot i november 2016 och som var helt taget i drift i oktober 2018. Sjukhuskomplexet ligger inom sydvästra delen av det område som utgjorde Karolinska universitetssjukhuset i Solna och utgör den norra delen av den nya stadsdelen Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Vasastan i Stockholms innerstad.

Karolinska universitetssjukhuset driver verksamheten som har fokus på specialiserad och högspecialiserad sjukvård, nära kopplat till utbildning och forskning.

Innehåll

PlaneringRedigera

 
Huvudentrén i april 2019.
 
Entréhallen i april 2019.

År 2001 tillsatte Stockholms läns landsting SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) kring behov och möjligheter att skapa ett nytt universitetssjukhus. SNUS följdes av 3S-utredningen (Stockholms Sjukvårdsstruktur). Dessa låg till grund för landstingets beslut år 2005 att gå vidare i planeringsprocessen och en formgivningstävling utlystes.

En jury utsåg 2006 det vinnande förslaget från White arkitekter, som beslutades av landstingsstyrelsen. Därefter inleddes arbetet att vidareutveckla förslaget till ett projektprogram. 2008 beslutade landstingsfullmäktige att bygga Nya Karolinska Solna med projektprogrammet som utgångspunkt. Upphandlingen genomfördes genom OPS (offentlig-privat samverkan).[1]

Efter ett anbudsförfarande som inleddes i mars 2009 beslutade landstingsfullmäktige den 4 maj 2010 att ett konsortium med den svenska byggkoncernen Skanska och brittiska investmentbolaget Innisfree får i uppdrag att finansiera, uppföra och driva det nya sjukhuset. Servicetjänster som fastighetsunderhåll och liknande ska skötas av Coor Service Management. Byggnaden utformas av White Tengbom Team, ett samarbete mellan Tengbom arkitekter och White arkitekter och bygger på Whites ursprungliga förslag.[2] Installationer projekteras av Sweco och ÅF. Landstinget äger fastigheten och kommer att ha ansvar för vårdverksamheten. Upphandlingen har kritiserats för bristande konkurrens.[3]

Bygget och idrifttagandeRedigera

Den 3 september 2010 tog kronprinsessan Victoria det första spadtaget för det nya sjukhuset i Solna. Hon hade dock ingen spade utan utlöste en sprängladdning.[4] Söndagen den 20 november 2016 invigdes de första avdelningarna på Nya Karolinska Solna.[5] Under 2018 togs hela sjukhuset i drift.[6]

Det har totalt 550 vårdplatser, varav 84 intensivvårds- och intermediärvårdplatser, samt 90 dagvårdplatser.[7] Dessutom skapas 79 platser i ett närliggande patienthotell. Det beräknade patientflödet är 1 600−1 800 patientbesök per dag, varav 10−20 % akuta patienter. Sjukhuset beräknas för 6 000 medarbetare, samt ett 1 000-tal forskare och studenter. Verksamhetsarean (BTA, bruttototalarea) blir 318 000 kvadratmeter nybyggnadsarea (BTA), med möjlighet till expansionsytor.

Investeringskostnaden, det vill säga kostnaden för själva bygget är 14,5 miljarder kronor. Landstinget betalar sammanlagt 52 miljarder kronor (i löpande penningvärde motsvarar det 27 miljarder i 2010 års penningvärde) i vederlag till konsortiet (projektbolaget) för projektering, bygge, drift, underhåll, nödvändiga reinvesteringar samt servicetjänster som t.ex. städning och transporter under avtalstiden 2010−2040. Vederlagets årliga summa är drygt 1,6 miljarder, från det att sjukhuset står klart 2017 till att avtalet går ut 2039 (sammanlagt 43 miljarder), plus ca 9 miljarder totalt i samband med att de olika byggnaderna överlämnades (2014, 2015, 2017). Den valda lösningen innebar att konsortiet har ansvar för projektering, bygge, drift och underhåll av anläggningen under hela kontraktstiden.[8] Landstinget står som ägare till sjukhuset.

BilderRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Ennart, Henrik; Fredrik Mellgren (2017). Sjukt hus : globala miljardsvindlerier från Lesotho till Nya Karolinska. Ordfront förlag. ISBN 9789174417593 
  • Röstlund, Lisa; Anna Gustafsson (2019). Konsulterna : kampen om Karolinska. Mondial. ISBN 9789188671912 

Externa länkarRedigera