Läkartidningen är en svensk tidskrift och organ för Sveriges Läkarförbund, som är läkarnas fackliga organisation i Sverige. Tidskriften grundades 1904.

Läkartidningen
PublikationstypVetenskaplig tidskrift Blue pencil.svg
Grundad1965 Blue pencil.svg
OmrådeMedicinsk vetenskap Blue pencil.svg
LandSverige Blue pencil.svg
SpråkSvenska Blue pencil.svg
ISSNISSN 0023-7205 Blue pencil.svg
Webbplatslakartidningen.se/ Blue pencil.svg
Redaktionskolalerna på Östermalmsgatan 40.

Läkartidningen ingår i förbundsavgiften för medlemmar i Sveriges Läkarförbund sedan 2006; tidigare var den individuellt prenumererad. Läkartidningen kommer ut 42 gånger per år och har en upplaga på 40 000 exemplar. Den är därmed en av de största medicinska tidskrifterna i Europa.

Många artiklar i Läkartidningen är av nyhetskaraktär, eller ger praktiker en översikt inom något medicinskt område. De artiklar som presenterar egna data granskas av externa expertgranskare, så kallad peer review. Läkartidningen är också den enda svenskspråkiga tidskrift som är indexerad i Medline – den internationella databasen för medicinsk vetenskap. Den är därmed den enda medicinska tidskriften på svenska som kan sägas vara en vetenskaplig tidskrift.

Externa länkarRedigera