Norra Savolax välfärdsområde

offentligrättsligt samfund för social- och hälsovård samt räddningsväsende

Norra Savolax välfärdsområde (finska: Pohjois-Savon hyvinvointialue) är ett av de 21 välfärdsområdena i Finland. Välfärdsområdet grundades som en del av reformen som berör social- och hälsovården och räddningsväsendet i Finland, och det omfattar samma område som landskapet Norra Savolax.[1][2]

Norra Savolax välfärdsområde.

KommunerRedigera

Norra Savolax välfärdsområde består av 19 kommuner varav fem städer (markerade med fet stil):

I oktober 2022 fanns det tillsammans 247 954 invånare i området.[3]

TjänsterRedigera

Från och med 1 januari 2023 överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från kommuner och samkommuner till välfärdsområdena. Enligt lag ska kommuners och samkommuners gällande avtal överföras till välfärdsområden.[2]

SjukvårdRedigera

Alla kommuner i Norra Savolax välfärdsområde förutom Jorjois tillhör Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Områdets centralsjukhus är Kuopio universitetssjukhus.

RäddningsverkRedigera

Norra Savolax räddningsverk är verksamma i Norra Savolax välfärdsområde.

BeslutsfattandeRedigera

VälfärdsområdesvaletRedigera

Vid välfärdsområdesval utses välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med den 1 januari 2023. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesval förrättas samtidigt med kommunalval.[1]

Det första välfärdsområdesvalet hölls den 23 januari 2022. Då valdes 69 personer till välfärdsområdesfullmäktige.[1]

VälfärdsområdesfullmäktigeRedigera

Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Fullmäktige fattar beslut om årsbudgeten, godkänner bokslutet och ansvarar för strategiska linjer.[4]

PartierRedigera

Partier och antalet platser i fullmäktige (valet 2022):

Partiet Antalet platser
Centern 21
Samlingspartiet 12
SDP 13
Vänsterförbundet 6
Sannfinländarna 7
De Gröna 4
Kristdemokraterna 5
Rörelse Nu 1

KällorRedigera