Norges landsdelar

geografisk uppdelning i Norge

Norges landsdelar är en traditionell uppdelning av Norge vilka inte har någon administrativ funktion.

Norges landsdelar, med de tidigare fylkesgränserna markerade.

Landsdelarna med fylken är.