Norges kommuner

Norges kommuner
Norges kommuner

Norges kommuner är 428 till antalet (2013). De täcker hela Fastlands-Norge, medan biländerna Jan Mayen och Svalbard utgör kommunfria områden. Dock har Longyearbyen på Svalbard sedan 2004 en kommunliknande administration kallad lokalstyre.

Utöver de 429 primärkommunerna finns även 19 fylkeskommuner, vilka motsvarar landstingen i Sverige. Oslo kommun fyller funktion som såväl primär- som fylkeskommun.

Innehåll

UppgifterRedigera

Till kommunernas huvuduppgifter hör barnomsorg, grundskola, primärvård, hemsjukvård, samhällsplanering och tekniska tjänster.

AdministrationRedigera

Alla kommuner har samma status och styrs i enlighet med Kommuneloven från 1992.[1] Högsta beslutande organ är kommunestyret (kommunfullmäktige) som väljs vart fjärde år, och skall ha mellan 11 och 85 ledamöter (alltid ett ojämnt antal).

HistoriaRedigera

Den 1 januari 1838 delades Norge in i 392 formannskapsdistrikt, varav 37 städer och resten landsbygdsdistrikt. Dessa kom senare att kallas bykommuner (stadskommuner) respektive herredskommuner (landskommuner). Antalet kommuner var i begynnelsen betydligt mindre än i till exempel Sverige. Man valde här att inte utgå från de enskilda socknarna utan indelningen baserades på prestegjeld, som vanligen utgjordes av fler socknar. Detta gjorde möjligen att behovet av genomgripande rikstäckande kommunreformer inte varit lika stort som i Danmark och Sverige. Antalet kommuner är således i dag större än det var 1838. Dock har antalet minskats sedan toppåret 1930, då Norge hade 747 kommuner. År 1964 upphörde cirka en tredjedel av landets dåvarande kommuner genom sammanläggningar, men det finns fortfarande 27 kommuner som har färre än tusen invånare.

Genom 1992 års kommunallagar avskaffades de sista administrativa skillnaderna mellan stads- och landskommuner.

Pågående kommunreformRedigera

Huvudartikel: Kommunreformen i Norge

2015 antog Stortinget en lag om en omfattande kommunreform. Antalet skall fram till år 2018 minskas från 428 till cirka 100. [2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera