Ett nollalternativ är enligt miljöbalken ett sätt att beskriva konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. Det betyder inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget, utan handlar om vilken utveckling som är trolig utan att det planerade projektet blir av.

Begreppet förekommer bland annat i miljökonsekvensutredningar.

Om man exempelvis vill utreda miljökonsekvenserna av att bygga Öresundsbron (mer bilavgaser), så måste man också beakta konsekvenserna av att inte bygga bron (ökade avgaser från bilfärjan).

Se ävenRedigera