Förhandling är en överläggning för att nå en överenskommelse och/eller fatta olika beslut. Mangling, eller mer specifikt nattmangling, är en mer informell beskrivning av en tuff förhandling som drar ut på tiden[1]. Ordet mangling är en bildlig beskrivning av pressen i en mangel och hur en fråga bearbetas fram och tillbaka.

Förhandling är namnet på processen där de inblandade parterna löser dispyter och meningsskiljaktigheter, förhandlar för individuella eller kollektiva fördelar eller försöka göra upp om utgifter, inkomster alternativt andra åtaganden med framåtriktade åtgärder som möter parternas gemensamma intressen. Flera skäl till att förhandlingar inte blir av är att motparterna är oense om hur en lösning skall se ut därför kan till exempel direkta konflikter eller strejker blossa upp ganska hastigt. Detta händer ibland inom näringslivet, politiken eller mellan arbetsgivare och arbetstagare, det senare alternativet ofta i samband med årliga löneförhandlingar. Många förhandlingar går därför under namnet "Ge och ta", detta för att båda parter skall känna sig nöjda med resultatet av förhandlingen och de beslut som tagits där, det vill säga att man uppnår en så kallad "vinn-vinn-situation", en lösning som gör alla nöjda.

Se ävenRedigera

KällorRedigera