Nikolaus Herman

tysk författare och kompositör

Nikolaus Herman, född omkring 1480, död 1561. Han var under 30 år kantor i gruvstaden Joachimstahl i Böhmen. Tidigt hade han omfattat Luthers reformtankar och skrev i all blygsamhet psalmer men ville inte publicera dem. De blev likväl kända då de brukades i hemmet och skolan. senare vann de även insteg i kyrkorna och cirka 190 av dem kom i bruk. Han finns representerad i den svenska psalmbokens utgåvor från 1695 till 1937 med psalmerna (nr 494 1937 och ).

Melodins ursprung okänt. 1695 års psalmbok innehåller inget författarregister eller noter vid psalmerna varför kompositörerna är svåra att spåra där. Representerad i danska Psalmebog for Kirke og Hjem, men där kallad Nicolaj.

PsalmerRedigera