MKSA

måttsystem baserat på enheterna meter, kilogram, sekund och ampere

MKSA är ett enhetssystem som bygger på storheterna meter, kilogram, sekund och ampere. Systemet uppstod 1939 då ampere lades till mks-enheterna. Systemet var grundläggande för Internationella måttenhetssystemet (SI), som introducerades 1960.