Neutronstrålning är en typ av joniserande partikelstrålning där neutroner utsänds. Det förekommer vid fission dvs. kärnklyvningarna i till exempel ett kärnkraftverks reaktorer. Neutronstrålningen upphör när kärnklyvningarna avbryts i samband med att reaktorn stängs. Strålskydd för neutroner är mer komplicerat än för till exempel betastrålning eftersom neutronerna är en form av indirekt joniserande strålning, de är oladdade och påverkas mindre av omgivningen. De är därför svåra att hejda i en vanlig strålskärm. Vanligt lättvatten är en mycket effektiv och vanlig neutronabsorbator, men även borkarbid, B4C kan användas för att skärma neutronstrålning. Neutronstrålning svarar för en stor del av de strålskador som kan uppstå i samband med kärnvapenexplosioner.

Se ävenRedigera