Neutronaktivering används för att med hjälp av neutroner bestämma mängden av olika grundämnen i ett prov.

PrincipRedigera

Ett flöde av neutroner skickas mot provet varvid karakteristisk gammastrålning från de aktuellt bildade radioaktiva nukliderna registreras. Neutronaktivering gör provet radioaktivt men mängden radioaktivitet är oftast mycket låg och den har vanligtvis kort halveringstid, vilket gör att det kort tid efter avslutad undersökning inte finns någon radioaktivitet kvar.

Neutronflödet kan produceras med hjälp av olika neutronkällor, till exempel ett Ra-Be preparat, eller en forskningsreaktor (neutrongenerator). Vilket man väljer beror på hur hög intensitet man vill ha på neutronerna och om man behöver termiska eller snabba neutroner för att aktivera materialet.

Praktisk användningRedigera

Neutronaktivering tillhör en grupp av mätmetoder som kallas icke-förstörande provning (non-destructive testing) och används bland annat inom spårämnesanalys. Det betyder att undersökningen av provet inte kräver någon förbehandling av provet, vilket är en fördel när man till exempel vill undersöka dyra konstföremål.

Neutronaktivering används både för att identifiera vilka ämnen som finns i provet men också kvantifiera mängden av olika ämnen.

tvärsnittet för neutroninfångning ofta är större för tyngre atomkärnor är neutronaktivering lämpligast för att identifiera dessa grundämnen.

LitteraturRedigera