Neurosedynskandalen

läkemedelsskandal gällande sömnmedlet Neurosedyn
Talidomid blev snabbt mycket populärt i de länder där medlet lanserades. I missriktad välmening smugglades talidomid (under det västtyska varumärket Contergan) av västtyska familjer till släktingar i Östtyskland.

Neurosedynskandalen inträffade under det tidiga 1960-talet då läkemedelssubstansen talidomid, i Sverige marknadsförd under varunamnet Neurosedyn, ledde till födseln av missbildade barn och ett okänt antal fosters död. Läkemedlet var ett sömnmedel som bland annat togs av många gravida kvinnor, då det troddes vara säkrare än äldre sömnmedel. Internationellt är skandalen känd under namnet talidomid, och i Tyskland under det lokala varunamnet Contergan.

Totalt föddes 10 000 missbildade barn i 46 länder. Enbart i Sverige föddes 186 missbildade barn. Av dem dog 66 under de två första veckorna efter födelsen. Inte förrän 2012 bad företaget som utvecklat produkten, Grünenthal, de drabbade om ursäkt.

HistorikRedigera

Läkemedlet utvecklades och lanserades 1957 i Tyskland som ett "säkert och effektivt" sömnmedel av det tyska företaget Grünenthal (i jämförelse med dåvarande sömnmedel baserade på barbiturater). Det lanserades efterhand i ett stort antal länder. I Sverige marknadsfördes det av AB Astra under varumärket Neurosedyn.

Medlet visade sig dock ge svåra fostermissbildningar om det gavs till gravida under de tre första havandeskapsmånaderna. De skadliga verkningarna upptäcktes först i Tyskland under 1961 (försäljningen stoppades 24 november 1961) och information om dem spreds sedan till Sverige sent under 1961. Flera länder godkände inte medlet på grund av tveksamheter kring de testresultat som fanns tillgängliga, däribland USA och Frankrike. Medlet hade bl.a. testats på gravida apor men i hög dos (varvid foster dog), och i fel fas av graviditeten.[1]

ToxikologiRedigera

Bara den ena stereoisomeren av Talidomid är fosterskadande. Det hade dock inte hjälpt även om man bara intog den stereoisomeren som inte gav skador eftersom den i den mänskliga kroppen omvandlas tillbaka till båda isomererna.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Widukind Lenz”. www.whonamedit.com. http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1002.html. Läst 29 augusti 2019. 

Externa länkarRedigera