Öppna huvudmenyn

Sömnmedel eller hypnotika avser läkemedel som används vid insomningsproblem och sömnsvårigheter. Bland sömnmedel skiljer man på sömntabletter och insomningstabletter:

Sömntabletter kallas de sömnmedel med kraftigare effekt som används vid kombination av insomningssvårigheter och många uppvaknanden. De flesta sömntabletter är bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat. Ett undantag är dock propiomazin (Propavan), vars effekt vanligen håller i sig i 6 till 12 timmar, ibland längre. Dåsighet på morgonen/halva dagen är därför en vanlig biverkan.

Insomningstabletter, vars effekt endast håller i sig i 30 till 60 minuter, används vid enbart insomningssvårigheter. Ett exempel på insomningstabletter är melatonin i enkel beredning (ej depotberedning under namnet Circadin, som tillhör gruppen sömntabletter) och zaleplon (Sonata), som är ett mycket kortverkande sömnmedel.

De flesta sömnmedel är receptbelagda och flera kräver särskild receptblankett.

Sedativa läkemedel är en typ av sömnmedel.

Somliga sömnmedel, till exempel mirtazapin och amitriptylin, används även som antidepressivum.

Innehåll

BensodiazepinerRedigera

Andra bensodiazepiner som Diazepam (Stesolid, Valium) och Oxazepam (Sobril, Oxascand) kan användas, men är mindre vanliga eftersom den sedativa effekten är mindre.

Bensodiazepinderivat och besläktade läkemedelRedigera

ÖvrigaRedigera

Receptfria naturläkemedelRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera