Öppna huvudmenyn

Förlikning inom civilrätt används av tingsrätterna vid lösning av tvistemål då parterna diskuterar och lägger bud ensamma med domaren som sedan tar detta med sig till den andra parten där proceduren upprepas.[källa behövs] När båda parterna är överens med ett bud kallas de in tillsammans och de får välja ifall de vill ha beslutet stadfäst i en dom eller ej. Det är vanligast att parterna väljer att få överenskommelsen stadfäst.

Ifall parterna inte når förlikning eller vägrar att ens lyssna blir det huvudförhandling i målet.

En rättstvist kan som alternativ också avgöras genom skiljedomsförfarande där en oberoende part avgör tvisten.

Förlikning är inte samma sak som att göra upp i godo, som innebär att domstolen inte deltar i uppgörelsen.