Ex gratia [-tsia] (latin: 'av nåd') innebär att någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara juridiskt skyldig att göra så.[1]

Ex gratia-ersättning kan vara en ersättning som ett försäkringsbolag utbetalar "av nåd", det vill säga utan att ersättningsskyldighet föreligger enligt försäkringsavtalet.[2] Det kan även vara regeringens möjlighet att besluta om ex gratia-ersättning till enskilda, när inte staten svarar för en skada enligt gällande rätt.[3][4]

Referenser redigera