Ej att förväxla med nykonservatism.
Den här artikeln ingår i Wikipedias
serie om konservatism
Huvudinriktningar

Frihetlig konservatism
Kulturkonservatism
Liberalkonservatism
Nationalkonservatism
Neokonservatism
Paleokonservatism
Socialkonservatism
Värdekonservatism

Nyckelbegrepp

Ansvar · Auktoritet · Civilsamhället · Dygd
Familj · Hierarki · Kulturarv · Lojalitet
Monarki · Naturrätt · Normer · Patriotism
Subsidiaritet · Tradition · Visdom · Äktenskap

Portalfigurer

Edmund Burke
Friedrich Hegel
Russell Kirk
Rudolf Kjellén
Joseph de Maistre
Ronald Reagan
Roger Scruton
Margaret Thatcher

Neokonservatism (på engelska neoconservatism) är en idépolitisk strömning med sina rötter i USA. Den har börjat uppmärksammas utanför USA på grund av det stora inflytande neokonservatismen och dess teoretiker sades ha på George W Bush, och då främst hans utrikespolitiska program.

Framförallt tre ståndpunkter har identifierats med neokonservatismen:

  1. En välfärdsstat i privat regi med sociala stödåtgärder, i motsättning till socialdemokrati och renodlad ideologisk libertarianism (inom bland annat paleokonservatism).
  2. Demokrati och mänskliga rättigheter, så som varje människas födelserätt. En tanke som neokonservativa anser står över folkrätten och som de anser är skäl nog för att legitimera att man störtar diktaturer.
  3. Ett starkt statligt stöd och engagemang i familje- och kulturpolitik.

Neokonservatismen skiljer sig från andra konservativa riktningar bland annat genom sin internationalistiska inriktning. Detta märks bland annat i en interventionistisk utrikespolitik (ofta motiverad med en idealistisk vilja att till exempel sprida sin definition av marknadsorienterade demokrati, till skillnad från den traditionella konservativa realismen).

En filosofisk grund har ofta neokonservativa funnit verk av Leo Strauss och hans lärjungar. Det går dock inte att säga att Leo Strauss var neokonservativ. De neokonservativa har snarare gjort sin tolkning av hans texter.

Irving Kristol brukar beskrivas som neokonservatismens gudfader och som organ för rörelsen brukar tidskrifterna Commentary och The Weekly Standard räknas. Till de mest tongivande av dagens neokonservativa hör Paul Wolfowitz, tidigare chef för Världsbanken.

Efter Irakkriget har neokonservatismen utsatts för kritik i USA av debattörer med mer klassiskt konservativa idéer. En av de tyngsta kritikerna är en av deras tidigare anhängare, författaren Francis Fukuyama.

Riktningen ska inte förväxlas med nykonservatismen.

Se även:

LitteraturRedigera

Externa länkarRedigera