Narkotikapolitiskt Center

nätverk inom den svenska nykterhetsrörelsen

Narkotikapolitiskt Center (NPC) är ett narkotikapolitiskt nätverk inom den svenska nykterhetsrörelsen som grundades i februari 2019.[1]

VerksamhetRedigera

Narkotikapolitiskt Center har till uppgift att genom analys, debatt och folkbildning bidra till ett narkotikafritt samhälle.[2][3] Målet för verksamheten är att Sverige ska ha en fortsatt restriktivt narkotikapolitik, att motverka en legalisering av narkotika samt att stärka det svenska narkotikapolitiska arbetet.[4][5] Centret bedriver såväl utbildningsverksamhet som opinionsbildande verksamhet.[4] Detta sker genom debattartiklar, en egen podcast med mera.[6][7]

Centret finansieras primärt av medlemsorganisationerna, som bidrar med ekonomiska och personella resurser. Viss finnansiering fås även genom medel som söks från andra ideella och offentliga organisationer.[1] Narkotikapolitiskt Center leds av en styrgrupp i vilken medlemsorganisationerna finns representerade.[2]

Peter Moilanen, tidigare generalsekreterare för IOGT-NTO, är sedan starten 2019 chef för centret.[3][4][5] Moilanen har i Svenska Dagbladets (SvD) podcast Ledarredaktionen (14/2-2020) poängterat att centret primärt bedriver en narkotikapolitisk verksamhet, det vill säga att centret koncentrerar sin verksamhet på opinionsbildning och därför som exempel inte på egen forskning i narkotikafrågan.[3]

MedlemsorganisationerRedigera

Narkotikapolitiskt Center hade i augusti 2021 följande 15 medlemsorganisationer:[1][7]

 1. Anhöriga mot droger (AMD)
 2. Frisksportens Ungdomsförbund (FUF)
 3. Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
 4. IOGT-NTO
 5. Kriminellas revansch i samhället (KRIS)
 6. LP-verksamheten
 7. Nordiska godtemplarrådet (NGR)
 8. Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
 9. Stockholms Länsnykterhetsförbund
 10. Svenska Frisksportförbundet (SFF)
 11. Sveriges Blåbandförbund (SBF)
 12. Sveriges Blåbandsungdom (SBU)
 13. Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN)
 14. Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran
 15. Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera