Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund bildat 1971 genom samgående mellan Sveriges Blåbandsförbunds studieförbund, Godtemplarordens Studieförbund (bildat 1894) och Nationaltemplarordens Studieförbund.

Ursprunget finns inom den klassiska nykterhetsrörelsen. Bland medlemsorganisationerna finns även andra organisationer som lyfter frågor som har med hälsa, integration och droger att göra och invandrargrupper, främst bosnier och somalier.

Verksamhet

redigera

Verksamheten som NBV bedriver finansieras med bidrag från stat[1], landsting och kommun och är grundat i det uppdrag som Riksdagen[2] gett folkbildningen. De erhöll 124.843.200 kr i statsbidrag 2017. Totalt fick studieförbunden 1.593.305.300 kr i statsbidrag 2017.

NBV har sex avdelningar med kontor på över 60 platser i landet. Verksamheten bygger bland annat på studiecirklar, föreningsverksamhet, kulturarrangemang, konserter och föreläsningar. Verksamheten består till stor del av så kallade "kamratcirklar", det vill säga cirklar som deltagare själva startar och driver tillsammans med föreningsmedlemmar och bekanta utefter gruppmedlemmarnas intresse.

I Malmö finns även Oscar Olsson-museet. Den första studiecirkeln startades 1902 av Godtemplarorden IOGT. Initiativtagare var Oscar Olsson, en av de tidiga förgrundsfigurerna inom svensk folkbildning.

Brysselkontoret

redigera

NBV har ett kontor i Bryssel. NBVs Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete. I dagsläget är NBV det enda studieförbundet med ett kontor i Bryssel.

Medlemsorganisationer

redigera

NBV ägs av 19 ideella organisationer som tillsammans representerar över 130 000 medlemmar. NBVs uppdrag kommer från deras medlemsorganisationer som har sin grund i nykterhetsrörelsen. Medlemsorganisationerna möjliggör en stor verksamhet över hela landet med tusentals ideella cirkelledare och föreningsfunktionärer. NBV har också samarbetsavtal med 33 organisationer.


Rektorer och förbundsordförande

redigera
Ordförande
Rektorer

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera