Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då Godtemplarordens studieförbund bildades.

HistoriaRedigera

NBV bildades år 1971 genom samgående mellan Sveriges Blåbandsförbunds studieförbund, Godtemplarordens Studieförbund och Nationaltemplarordens Studieförbund. Ursprunget finns inom den klassiska nykterhetsrörelsen. Bland medlemsorganisationerna finns även andra organisationer som lyfter frågor som har med hälsa, integration och droger att göra och invandrargrupper, främst bosnier och somalier.

VerksamhetRedigera

Verksamheten som NBV bedriver finansieras med bidrag från stat[1], landsting och kommun och är grundat i det uppdrag som Riksdagen[2] gett folkbildningen. De erhöll 124.843.200 kr i statsbidrag 2017. Totalt fick studieförbunden 1.593.305.300 kr i statsbidrag 2017.

NBV har sex avdelningar med kontor på över 60 platser i landet. Verksamheten bygger bland annat på studiecirklar, föreningsverksamhet, kulturarrangemang, konserter och föreläsningar. Verksamheten består till stor del av så kallade "kamratcirklar", det vill säga cirklar som deltagare själva startar och driver tillsammans med föreningsmedlemmar och bekanta utefter gruppmedlemmarnas intresse.

I Malmö finns även Oscar Olsson-museet. Den första studiecirkeln startades 1902 av Godtemplarorden IOGT. Initiativtagare var Oscar Olsson, en av de tidiga förgrundsfigurerna inom svensk folkbildning.

BrysselkontoretRedigera

NBV har ett kontor i Bryssel. NBVs Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete. I dagsläget är NBV det enda studieförbundet med ett kontor i Bryssel.

NBV MusicboxRedigera

Musicbox[3] är samlingsnamnet för musikverksamheten inom NBV. Det finns ungefär 1 000 band, körer och spelmanslag. Detta fördelat på ett tiotal musikhus och de många band som har en egen replokal.

MedlemsorganisationerRedigera

NBV ägs av 21 ideella organisationer som tillsammans representerar över 130 000 medlemmar. NBVs uppdrag kommer från deras medlemsorganisationer som har sin grund i nykterhetsrörelsen. Medlemsorganisationerna möjliggör en stor verksamhet över hela landet med tusentals ideella cirkelledare och föreningsfunktionärer. NBV har också samarbetsavtal med 33 organisationer.


Rektorer och förbundsordförandeRedigera

Ordförande
Rektorer

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera