Sveriges Blåbandsförbund

nykterhetsorganisation

Sveriges Blåbandsförbund , i dagligt tal Blå Bandet, är en nykterhetsorganisationkristen grund. Blå bandets vision är

Sveriges Blåbandsförbund
Information
Förbunds­ordförandevakant (vice ordf. Ulrika Nordström[1])
Historia
Grundat1883
Typ av förbundNykterhetsrörelse
Struktur
Internationellt samarbetsorganBlå Korset
Övrigt
Webbplatswww.blabandet.se
FörbundstidningBlå Bandet
Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde

Blå bandet vill bilda opinion för personlig helnykterhet, skapa fler alkoholfria miljöer och påverka samhällets utveckling genom att bedriva lobbyverksamhet gentemot politiker och andra beslutsfattare.

Sveriges Blåbandsförbund är en av medlemsorganisationerna i studieförbundet NBV och anslutet till Nordiska Blåbands- och Blå kors-rådet och Internationella Blå Korsfederationen.

Medlemslöfte Redigera

I likhet med de flesta nykterhetsorganisationer bygger Blå Bandets påverkansarbete främst på att dess medlemmar själva avstår från alkohol och droger. För att bli medlem i organisationen avger man därför ett löfte om nykterhet. Från 2017 är det möjligt att välja ett av dessa två löften:

Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk.

Eller det nya:

Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

Organisation Redigera

Sveriges Blåbandsförbund är organiserat i lokala Blåbandsföreningar, som i sin tur organiseras i distrikt. En Förbundsstyrelse ansvarar för den nationella organisationen, Förbundssekreteraren är högste tjänsteman och tillsätts av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljs av årsmötet, dit distrikten sänder ombud.

Sveriges Blåbandsförbund hade 2020 5 338 medlemmar.

Förnyelsearbete Redigera

Blåbandsrörelsen har, i likhet med de flesta traditionella folkrörelser, tappat i medlemsantal och inflytande under slutet av 1900-talet, men har under de senaste åren befunnit sig i en förnyelseprocess för att hitta nya sätt att vara nykterhetsrörelse på 2000-talet.

Historik Redigera

År 1883 utkom första numret av tidningen Blå Bandet, utgiven av Oscar Eklund som introducerade rörelsen i Sverige.[2] År 1884 bildades den första svenska blåbandsföreningen i Överås i Göteborg av Beatrice Dickson. Fler föreningar bildades och 1886 samlades man i Sveriges Blåbandsförening, som sedan blev till Sveriges Blåbandsförbund. År 1907 bildades också ungdomsförbundet, Sveriges Blåbandsungdom (SBU). Sin största utbredning i Sverige hade rörelsen omkring 1915 med drygt 90 000 medlemmar. Bland andra betydelsefulla medlemmar märks Jakob Byström och Elof Ljunggren. 1909–1971 hade Sveriges Blåbandsförbund ett eget studieförbund, vilket därefter uppgick i Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Från 1952 har man drivit Hellidens folkhögskola.[3]

År 1983 hölls 100-årsjubileum i Uppsala i samband med konferensen. År 2007 valde man att använda namnet Blå Bandet i dagligt tal.

Styrelse Redigera

Ordförande Redigera

Vice ordförande Redigera

Källor Redigera

Noter Redigera

  1. ^ ”Förbundets styrelse - Blåbandet” (på svenska). www.blabandet.se. https://www.blabandet.se/kontakt/foerbundets-styrelse. Läst 9 februari 2021. 
  2. ^ ”Vår historia - Blåbandet”. http://blabandet.se/var-historia/item/517-var-historia. Läst 9 augusti 2016. 
  3. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Blåbandsrörelsen)

Tryckta källor Redigera

  • Folke Nordangård m.fl.:Blåbandsrörelsen 100 år: en krönika om Sveriges Blåbandsförbunds uppkomst och framväxt genom ett sekel. (1983)

Externa länkar Redigera

Officiell webbplats