Öppna huvudmenyn

NTO:s scoutförbund var ett scoutförbund bildat 1927 med NTO som moderförbund. I samband med att IOGT och NTO gick samman till IOGT-NTO, bildade förbundet tillsammans med IOGT:s scoutförbund det nya förbundet Nykterhetsrörelsens scoutförbund.