Öppna huvudmenyn

IOGT:s scoutförbund bildades 1928 med IOGT som moderförbund. I samband med att IOGT och NTO gick samman till IOGT-NTO, bildade förbundet tillsammans med NTO:s scoutförbund det nya förbundet Nykterhetsrörelsens scoutförbund.