NGO eller Ngo kan syfta på:

NGORedigera

  • NGO – en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, som kan verka antingen ideellt eller kommersiellt, se Icke-statlig organisation
  • NGO – Norges Geografiske Opmåling, motsvarigheten till Lantmäteriet i Sverige

Se ävenRedigera

  • Ideell organisation – en icke-statlig organisation vilken inte har kommersiella, utan ideella mål med sin verksamhet (på engelska "NGO", det vill säga non-governmental organization)
    • Ideell förening – en svensk associationsform för ideella organisationer
    • Registrerad förening – en ideell förening i Finland som registrerats i föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen
  • Internationell organisation en organisation vars verksamhet eller medlemsbas överskrider enskilda nations- och statsgränser
  • GONGO – en organisation som presenteras som oberoende (non-governmental) trots att den styrs av staten