Icke-statlig organisation

organisation som varken är en del av staten eller ett vinstdrivande företag

En icke-statlig organisation är en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, och vilken kan ha antingen ideella eller kommersiella mål med sin verksamhet. Icke-statliga organisationer kallas även för non-governmental organizations (NGO[1]), och uttrycket förekommer ibland även när det gäller organisationer som verkar över nations- och statsgränser. Många NGO:er utgör en del av olika länders civilsamhälle. En icke-statlig organisation kan få konsultativ NGO-status av Förenta nationerna och därmed bli remissorgan åt FN med rätt att sända delegater till internationella FN-konferenser.[1] Se FN:s NGO-databas.[2]

Det saknas en entydig definition. Således räknas ibland och ibland inte politiska partier in i begreppet. I dess mest utvidgade definition likställs termen med civilsamhället.

Associationsformer redigera

I Sverige kallas den associationsform som en ideell organisation använder sig av för ideell förening. Många svenska ideella föreningar har historisk grund i folkrörelser. Ekonomisk förening är en svensk associationsform för en annan typ av icke-statliga organisationer vars verksamhet baseras på medlemmarnas ekonomiska intressen.

I vidare mening är även företag exempel på en organisationsform[3] med lokal, national eller transnationell karaktär.

Exempel på typer redigera

  • enskilda organisationer
  • aktionsgrupper
  • opinionsgrupper
  • frivilligorganisationer
  • fackliga organisationer
  • tankesmedjor
  • arbetsgivarorganisationer
  • lobbygrupper
  • politiska partier

Exempel på icke-statliga organisationer redigera

Se även redigera

Referenser redigera