Icke-statlig organisation

organisation som varken är en del av staten eller ett vinstdrivande företag

En icke-statlig organisation är en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, och vilken kan ha antingen ideella eller kommersiella mål med sin verksamhet. Icke-statliga organisationer kallas även för non-governmental organisations (NGO[1]), och uttrycket förekommer ibland även när det gäller organisationer som verkar över nations- och statsgränser.

AssociationsformerRedigera

I Sverige kallas den associationsform som en ideell organisation använder sig av för ideell förening. Ekonomisk förening är en svensk associationsform för en en annan typ av icke-statliga organisationer vars verksamhet inte längre har ideella mål utan istället drivs av kommersiella intressen.

I vidare mening är även företag exempel på en organisationsform[2] med lokal, national eller transnationell karaktär.

Exempel på typerRedigera

  • enskilda organisationer
  • aktionsgrupper
  • opinionsgrupper
  • frivilligorganisationer
  • fackliga organisationer

Exempel på Icke-statliga organisationerRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ NGO i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 6 mars 2016.
  2. ^ företag i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 6 mars 2016.