Nätverksskrivare är skrivare som kopplats till ett lokalt nätverk (LAN) så att flera användare med olika datorer kan skriva ut på samma skrivare. I större nätverk med många nätverksskrivare läggs utskriftsjobben ofta upp i skrivarkö på en central server som sedan hanterar utskriftsjobben och sänder dem till skrivarna.