Local Area Network

typ av datornät
För logiska lokala nät, se Intranät.

Local area network, förkortat LAN, är ett lokalt datornätverk.

Med LAN avses ett nätverk begränsat till en byggnad, eller möjligen en del av eller en grupp av byggnader, och som använder ett kommunikationsprotokoll i datalänksskiktet, till exempel Ethernet. Över detta körs sedan ett nätverksprotokoll, till exempel IP i nätverksskiktet. Ett LAN är ofta begränsat till ett eller få subnät och har ett begränsat antal anslutningar mot omvärlden via en eller flera routrar.

LAN består rent fysiskt av:

och ibland räknar man i LAN:et även in:

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera