Närkes lagsaga var en lagsaga som omfattade Närke, och tidvis hela Värmland och även delar som kom att tillhöra Västmanland, och dessas härader. Lagsagan finns dokumenterad från 1270-talet och den ursprungliga lagen som användes var Närkeslagen. 1617 överördes Nora(skoga) socken till Västmanlands och Dalarnas lagsaga. Mellan 1570 och 1639 ingick Sundbo härad i Östergötlands lagsaga.

1718–1719 benämndes lagsagan Örebro läns lagsaga. 1817 tillfördes Karlskoga härad från Värmlands lagsaga. 1827 tillfördes så resten av Värmlands lagsaga och denna gemensamma lagsaga fick då namnet Närkes och Värmlands lagsaga. Lagsagan avskaffades samtidigt med övriga lagsagor 31 december 1849.

Lagmän

redigera

Referenser

redigera
  • Almquist, Jan Eric (1954). Lagsagor och domsagor i Sverige : med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. Del I. Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag. sid. 170