Öppna huvudmenyn

Physical Review är en mycket respekterad vetenskaplig tidskrift med inriktning mot fysik. Den ges sedan 1893 ut av American Physical Society (APS). Physical Review är numera uppdelad i fem olika delar, Physical Review A, B, C, D och E, som behandlar olika forskningsområden. Dessutom finns systertidskrifterna Physical Review Letters och Reviews of Modern Physics som publicerar "letters" (kortfattade viktiga artiklar) respektive översiktsartiklar inom alla områden av fysiken.

Physical Review
PublikationstypAkademisk tidskrift
Ämnenfysik
Språkengelska
Frekvens12 nr/år
HuvudägareAmerican Physical Society
Webbplatshttp://publish.aps.org/ publish.aps.org

De fem delarna har följande innehåll: