För andra betydelser, se Moll (olika betydelser).

Moll är en klass tonarter som till skillnad från dur har liten ters och ofta dito sext och septima (ren moll).

Ibland tolkas molltonarter inom musik som en framställning av negativa känslor, som sorg, vrede, smärta och längtan.

Ordet moll kommer från latinets mollis, mjuk, vilket egentligen inte syftar på karaktären hos mollstämd musik utan på den bokstav, b molle ("det mjuka b") som användes i tidig musiknotation för att beteckna den lilla tersen.

En molltreklang innehåller en grundton, en liten ters och en kvint.

Exempel i C-moll Redigera

En C-molltreklang (Cm) består av tonerna C (ren prim), E (liten ters) och G (ren kvint).

Mollskalor Redigera

Exempel på olika sorters mollskalor: