Mindre teatern (olika betydelser)

grensida

Mindre teatern kan syfta på:

  • (Kongliga) Mindre teatern – ett av namnen på Dramaten under perioden 1793-1825, se Arsenalsteatern.
  • Mindre teatern – en teaterbyggnad i Stockholm uppförd 1842 vid Östra Trädgårdsgatan (nuvarande Kungsträdgårdsgatan) och riven 1910, kallad Mindre teatern 1846–1863
  • Mindre teatern – en teater i Kungsträdgården i Stockholm 1868-1884, se Hammerska ladan
  • Mindre dramatiska teatern – en teater vid Engelbrektsplan i Stockholm 1911-1938, se Komediteatern
  • Mindre teatern – en teater vid Sillgatan i Göteborg 1816-1833, se Comediehuset
  • Mindre teatern– en teater vid Södra Hamngatan i Göteborg 1865-1892, se Segerlindska teatern