Axel Emil Bancroft (Miles) Flach, född den 25 september 1902 i Karlskrona, död den 3 januari 1974 i Tollarp, var en svensk militär. Han var sedan 1928 gift med grevinnan Ellen Hamilton, dotter till överstelöjtnant, greve Gustaf Hamilton och friherrinnan Thyra von Blixen-Finecke.

Flach blev fänrik vid Livgardet till häst 1922, kapten vid generalstaben 1937, vid Södra skånska infanteriregementet 1940, major vid generalstaben 1941, överstelöjtnant där 1944, vid Livregementet till häst 1946, överste vid arméstaben 1949 och vid försvarsstaben 1950. Han var ordonnansofficer hos prins Gustaf Adolf 1931–1947, överste och chef för Södra skånska infanteriregementet 1952–1955, ställföreträdande militärbefälhavare vid Första militärområdet 1955–1962 och chef för svenska övervakningskommissionen i Korea 1963. Flach var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1951. Han var kommendör av första klass av Svärdsorden, kommendör av Dannebrogorden samt riddare av Nordstjärneorden, Vasaorden, Belgiska Kronorden och lettiska Tre Stjärnors orden.

KällorRedigera